Kondisyon pou yon randevou valid:

  • 1.- Yon sèl randevou pou chak moun, pou chak sèvis;
  • 2.- NIF lan se yon obligasyon pou tout moun ki gen 18 lane ak plis;
  • 3.- Pa kreye plizyè randevou;
  • 4.- Fich bank lan dwe peye nan menm mwa ou gen randevou a.

Si detay ki sou konfimasyon randevou a pa egzat, Anbasad la pap valide l, sa ki vle di randevou sa ap anile.

Sistèm nan ap revize tout demand yo, si genyen ki pa respekte kondisyon yo, Anbasad la gen dwa bloke itilizatè a pou tout tan.

ANPRENT KONSTANSYA LEGALIZASYON MANDA MARYAJ OTORIZASYON PASPÒ SÈTIFIKA

OTORIZASYON

RANDEVOU DISPONIB POU MWA Jiyé LA

    ID: OT-ARHC-

    Chwazi jou randevou a:

    Scroll to Top