Kondisyon pou yon randevou valid:

 • 1.- Yon sèl randevou pou chak moun, pou chak sèvis;
 • 2.- NIF lan se yon obligasyon pou tout moun ki gen 18 lane ak plis;
 • 3.- Pa kreye plizyè randevou;
 • 4.- Fich bank lan dwe peye nan menm mwa ou gen randevou a.

Si detay ki sou konfimasyon randevou a pa egzat, Anbasad la pap valide l, sa ki vle di randevou sa ap anile.

Sistèm nan ap revize tout demand yo, si genyen ki pa respekte kondisyon yo, Anbasad la gen dwa bloke itilizatè a pou tout tan.

ANPRENT KONSTANSYA LEGALIZASYON MANDA MARYAJ OTORIZASYON PASPÒ SÈTIFIKA

PASPÒ

RANDEVOU DISPONIB POU MWA DESANM LA

  ID: P-ARHC-

  LENDI 11

  Kantite randevou disponib: 73

   ID: P-ARHC-

   MADI 12

   Kantite randevou disponib: 95

    ID: P-ARHC-

    MÈKREDI 13

    Kantite randevou disponib: 94

     ID: P-ARHC-

     LENDI 18

     Kantite randevou disponib: 97

      ID: P-ARHC-

      MADI 19

      Kantite randevou disponib: 98

       ID: P-ARHC-

       MÈKREDI 20

       Kantite randevou disponib: 96

       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

       Scroll to Top