SEKSYON KONSILÈ
DEKOUVRI TOUT SÈVIS NOU YO

MEN YON SERI MEZI OU DWE LI AVAN W PRAN YON RANDEVOU NAN SEKSYON KONSILÈ ANBASAD AYITI NAN CHILI A:

 • Randevou yo aktive chak premye jou nan mwa pou rive dènye jou nan mwa;
 • Nan mwa ou gen randevou a se nan menm mwa sa pou w al peye nan bank lan. Si resi bank ou an gen yon lòt mwa sou li, li pa valid;
 • Se nan Banco de Chile sèlman pou w ale peye sèvis ou bezwen an.
  Anbasad la pa pran kòb kach.
  Anbasad la pa vann resi bank.
 • Chak konpatriyòt ki vle pran yon sèvis dwe pran randevou sou sit entènèt Anbasad la;
 • Ou bezwen yon randevou pou chak sèvis;
 • Si yon fanmi gen plizyè moun, chak moun dwe gen pwòp randevou pa yo, sou non yo;
 • Si non w pa sou fich woz bank lan, Anbasad la pap resevwa l. Si menm nimewo ki sou fich blan pa sou fich woz, li pa valid;
 • N ap ankouraje chak konpatriyòt kreye yon imèl pou fasilite enpresyon konfimasyon randevou a men, si konpatriyòt la pa ta gen imèl tou l ap kapab vini avèk yon foto konfimasyon randevou a sou telefòn li.

Orè ouvèti: 09:00 am rive 13:00 pm / 14:00 am. rive 17:00 pm

Scroll to Top