Kondisyon pou yon randevou valid:

 • 1.- Yon sèl randevou pou chak moun, pou chak sèvis;
 • 2.- NIF lan se yon obligasyon pou tout moun ki gen 18 lane ak plis;
 • 3.- Pa kreye plizyè randevou;
 • 4.- Fich bank lan dwe peye nan menm mwa ou gen randevou a.

Si detay ki sou konfimasyon randevou a pa egzat, Anbasad la pap valide l, sa ki vle di randevou sa ap anile.

Sistèm nan ap revize tout demand yo, si genyen ki pa respekte kondisyon yo, Anbasad la gen dwa bloke itilizatè a pou tout tan.

ANPRENT KONSTANSYA LEGALIZASYON MANDA MARYAJ OTORIZASYON PASPÒ SÈTIFIKA

LEGALIZASYON

RANDEVOU DISPONIB POU MWA AVRIL LA

  ID: L-ARHC-

  MADI 23

  Kantite randevou disponib: 33

   ID: L-ARHC-

   MÈKREDI 24

   Kantite randevou disponib: 37

    ID: L-ARHC-

    LENDI 29

    Kantite randevou disponib: 39

     ID: L-ARHC-

     MADI 30

     Kantite randevou disponib: 39

     Scroll to Top