Vandredi 4 jen 2021 an, S.E.M. Wedlyne FRANÇOIS PIERRE

#LATEPOST

Vandredi 4 jen 2021 an, S.E.M. Wedlyne FRANÇOIS PIERRE remèt bay Prezidan Chili a, S.E.M. Miguel Juan Sebastián PIÑERA, lèt kreyans ki akredite l kòm Anbasadè Ekstraòdinè plenipotansyè Repiblik Ayiti nan Chili.