Premye soti pwogram « ANBASAD LA VI N PI PRE W » la ap byen pase.

#LATEPOST

Premye soti pwogram « ANBASAD LA VI N PI PRE W » la ap byen pase.

Anbasad la ap remèsye konpatriyòt Punta Arenas yo pou ospitalite yo. Bèl preparasyon yo te fè ede konsila mobil sa bay bon rezilta.

Anpil moun jwenn sèvis.

Demen maten travay la ap kontinye. Ekip la ap kite a midi. Si w pat ko al fè dokiman pa w la, mache bonè.