Anbasadè Ayiti nan Chili a, S. E.M. Wedlyne François Pierre

#LATEPOST

Vandredi 21 me 2021 an, soti 11 zè nan maten pou rive 9 è nan aswè, Anbasadè Ayiti nan Chili a, S. E.M. Wedlyne François Pierre, te fè yon twazyèm seyans travay ak lòt diplomat yo ki akredite nan misyon sila, sou diferan pwoblèm kominote Ayisyèn nan Chili a ap konfwonte.