ÈSKE PASPÒ M NAN PARE?

Ou fèt anvan 1998?

NIF: (xxx-xxx-xxx-x)

EXEMPLE

-
-
-

Siyati :

Non:

VERIFYE